خدمات بازرگانی

واردات از کشور های دیگر


برای ارائه خدمات در امر ترخیص کالا برترین و نوین ترین راه کارها را برای شما فراهم خواهد کرد.

خدمات ترخیص کالا

گروه بازرگانی پردیس


برای ارائه خدمات در امر ترخیص کالا برترین و نوین ترین راه کارها را برای شما فراهم خواهد کرد.

خدمات ترخیص کالا

گروه بازرگانی پردیس


حمل و نقل دریایی و زمینی و هوایی و ریلی

خدمات ترخیص کالا

گروه بازرگانی پردیس


حواله های ارزی و بین المللی